HPV Chip 1.0

Giriş

VisionArray® HPV Chip 1.0 klinik öneme sahip 41 adet insan papilloma virüsü (HPV) genotipinin VisionArray® HPV Primer Kit ve VisionArray® Detection Kit yardımıyla üretilen PCR ürünlerinin kalitatif olarak tespit edilmesinde ve genotip belirlenmesinde kullanılmak içindir.
HPV’nin servikal kanser için ana risk faktörü olduğu kesin olarak belirlenmiştir. Tahminlere göre her yıl 530.000 yeni vaka sayısı ve 280.000 ölüm ile tüm dünyada kadınlarda üçüncü en yaygın kanserdir. Son yıllarda HPV ile bağlantılı ağız boşluğu ve farinks kanserlerinin sayısındaki çarpıcı artış HPV’nin orofaringeal kanser hikâyeleri ile bağlantısının çok daha önemli hale geldiğini gösteriyor.
Günümüzde 150’den fazla farklı HPV tipi tanımlanmıştır. Kansere yol açma risklerine bağlı olarak Düşük Riskli (LR), Yüksek Risk Olasılıklı ve Yüksek Riskli (HR) tiplerine ayrılmıştır.

Çipin Tanımı

VisionArray® HPV Chip 1.0 klinik öneme sahip 41 HPV genotipinin tespit edilmesi için tasarlanmıştır. Çip üzerinde tüm yakalama sekansları ve pozitif kontrol iki kopya, kılavuz noktalar üç kopya halinde bulunur. Sinyaller çip üzerinde koyu mavi alanlar şeklinde görünür. VisionArray® Analyzer yazılımı ile sonuçların değerlendirmesi otomatik olarak yapılır.Katalog No Ürün Test Sayısı
VA-0001-10 VisionArray HPV Chip 1.0 10
VA-0001-50 VisionArray HPV Chip 1.0 50

HPV High Risk Chip 1.0

Giriş

VisionArray® HPV High Risk Chip 1.0 klinik öneme sahip 24 adet insan papilloma virüsü (HPV) genotipinin VisionArray® HPV Primer Kit ve VisionArray® Detection Kit yardımıyla üretilen PCR ürünlerinin kalitatif olarak tespit edilmesinde ve genotip belirlenmesinde kullanılmak içindir.
HPV’nin servikal kanser için ana risk faktörü olduğu kesin olarak belirlenmiştir. Tahminlere göre her yıl 530.000 yeni vaka sayısı ve 280.000 ölüm ile tüm dünyada kadınlarda üçüncü en yaygın kanserdir. Son yıllarda HPV ile bağlantılı ağız boşluğu ve farinks kanserlerinin sayısındaki çarpıcı artış HPV’nin orofaringeal kanser hikayeleri ile bağlantısının çok daha önemli hale geldiğini gösteriyor.
Günümüzde 150’den fazla farklı HPV tipi tanımlanmıştır. Bir çok HPV tipi servikal kanser ile ilişkisine bağlı olarak Yüksek Riskli (HR) ve Yüksek Risk Olasılıklı olarak sınıflandırılmıştır.

Çipin Tanımı

VisionArray® HPV High Risk Chip 1.0 klinik öneme sahip 24 HPV genotipinin tespit edilmesi için tasarlanmıştır. Çip üzerinde tüm yakalama sekansları ve pozitif kontrol iki kopya, kılavuz noktalar üç kopya halinde bulunur. Sinyaller çip üzerinde koyu mavi alanlar şeklinde görünür. VisionArray® Analyzer yazılımı ile sonuçların değerlendirmesi otomatik olarak yapılır.Katalog No Ürün Test Sayısı
VA-0002-10 VisionArray HPV High Risk Chip 1.0 10
VA-0002-50 VisionArray HPV High Risk Chip 1.0 < 50

VisionArray ® DNA Ekstraksiyonu, PCR ve Tayini

VisionArray ® FFPE DNA Ekstraksiyon Kiti

VisionArray FFPE DNA Ekstraksiyon Kiti, formalinle fikse edilmiş, parafine gömülü (FFPE) numunelerden genomik DNA’nın izolasyonu için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. FFPE numuneleri için optimize edilmiş bu saflaştırma sisteminin profesyonel kullanımı, yüksek derecede saflaştırılmış nükleik asit numuneleri ile sonuçlanır. Saflaştırılmış DNA, VisionArray HPV Primer Kit 2.0, VisionArray PreCise Taq DNA Polimeraz ve VisionArray Urasil-DNA Glikosilaz veya VisionArray PreCise Master Mix ile doğrudan PCR için kullanılabilir.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı
VI-0001-50 50 RUO

VisionArray ® DNA Ekstraksiyonu, PCR ve Tayini

VisionArray ® Sitoloji DNA Ekstraksiyon Kiti

VisionArray Sitoloji DNA Ekstraksiyon Kiti, oldukça saf genomik DNA’nın küçük ölçekli preparatlarını elde etmek için sıvı bazlı sitoloji örneklerinden genomik DNA’nın hızlı izolasyonu için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Saflaştırılmış DNA, VisionArray HPV Primer Kit 2.0, VisionArray PreCise Taq DNA Polimeraz ve VisionArray Urasil-DNA Glikosilaz veya VisionArray PreCise Master Mix ile doğrudan PCR için kullanılabilir.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı
VI-0002-50 50 RUO

VisionArray ® DNA Ekstraksiyonu, PCR ve Tayini

HPV PreCise Karışımı

VisionArray HPV PreCise Master Mix, VisionArray HPV Chips tarafından tespit edilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere HPV tiplerinin genomlarını yükseltmek için kullanıma hazır bir PCR Master Mix’dir. VisionArray PreCise Master Mix, VisionArray HPV Primer Mix 2.0, dNTP / dUTP Çözeltisi, VisionArray PreCise Taq DNA Polimerazı, PCR-Tamponu, MgCl2 ve VisionArray Urasil-DNA Glikosilazı içerir. PCR sırasında, insan papillomavirüsünün (HPV) L1 bölgesinin spesifik bölümleri biyotinile edilecektir. Amplifiye edilmiş sekansların hibridizasyonu ve tespiti daha sonra VisionArray Tespit Kiti ve bir VisionArray HPV Chip kullanılarak gerçekleştirilir.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı 1
ES-0007-50 50

VisionArray ® DNA Ekstraksiyonu, PCR ve Tayini

HPV Astar Kiti

The VisionArray HPV Primer Kit 2.0 is intended to be used for amplifying the genomes of HPV types including but not limited to those detected by the VisionArray HPV Chips. During PCR, specific sections of the L1 region of the HPV viral genomes will be biotinylated. The hybridization and detection of the amplified sequences is subsequently performed using the VisionArray Detection Kit and a VisionArray HPV Chip. The improved VisionArray HPV Primer Kit 2.0 includes the new VisionArray HPV Primer Mix 2.0 with higher sensitivity for certain HPV types.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı 1
VP-0001-50 50

VisionArray ® DNA Ekstraksiyonu, PCR ve Tayini

Enzimler

The VisionArray PreCise Taq DNA Polymerase is a high quality heat stable Taq polymerase intended to be used for the specific amplification of a wide range of DNA fragments. The enzyme has hot-start capabilities, reduces false positives, amplifies low-level target sequences, and promotes amplification of a variety of templates. Further on, necessary for successful HPV genotyping is the use of the VisionArray HPV Primer Kit 2.0 in combination with the VisionArray Uracil-DNA Glycosylase. Hybridization and detection of the amplified sequences is performed subsequently using the VisionArray Detection Kit and a VisionArray HPV Chip.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı 1
VE-0001-100 100

VisionArray ® DNA Ekstraksiyonu, PCR ve Tayini

Uracil-DNA Glycosylase

VisionArray Urasil-DNA Glikozilaz, önceki reaksiyonlardan kaynaklanan bulaşma kontaminasyonlarını önlemek için kullanılması amaçlanan E. coli türevi bir enzimdir. Bu, PCR sırasında dTTP’lerin yerine dUTP’lerin ikame edilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle PCR amplikon, ilk DNA şeridinden “ayırt edilebilir”. PCR karışımının glikosilaz ile alkalin koşullar altında (ilk denatürasyon adımı sırasında) yüksek sıcaklıklarda inkübe edilmesi, kontamine U-DNA’yı örnekten uzaklaştırır, böylece yanlış pozitif sonuçlardan kaçınır.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı 1
VE-0002-100 100

VisionArray ® DNA Ekstraksiyonu, PCR ve Tayini

Tespit Kiti

VisionArray Tespit Kiti, VisionArray HPV Primer Kit 2.0, VisionArray PreCise Taq DNA Polimerazı, VisionArray Urasil-DNA Glikozilaz veya VisionArray PreCise Master Mix ve ilgili VisionArray HPV Chip ile üretilen spesifik DNA sekanslarının kalitatif tespiti için tasarlanmıştır. VisionArray Tespit Kiti, VisionArray HPV Çiplerindeki PCR ürünlerinin basit ve hızlı hibridizasyonu ve tespiti için gerekli tüm reaktifleri içerir.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı 1
VK-0003-50 50

Katalog No Ürün
E-4051-1 Mini Slayt Santrifüj

VisionArray ® Analiz Paketleri

VisionArray ® Analiz Paketi MultiScan

VisionArray Analiz Paketi MultiScan, tek bir çalışmada altı adede kadar VisionArray Çipinin basit bir şekilde görselleştirilmesini ve hızlı analizini temsil eder. VisionArray Analyzer Yazılımı MultiScan, böylece HPV ve MYCO’ya özgü Çipleri aynı anda analiz edebilir. Taramadan rapora geçmek yalnızca birkaç dakika sürer.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Kullanım Amacı 1
E-4070-1

VisionArray ® Analiz Paketleri

VisionArray ® Analiz Paketi SingleScan

VisionArray Analiz Paketi SingleScan, VisionArray Chip verilerinin basit bir görselleştirmesini ve hızlı bir analizini temsil eder. Bir çipin analizi ve sonuçların raporu sadece birkaç dakika içinde elde edilebilir.

>

Sipariş Bilgileri

Katalog No Kullanım Amacı 1
E-4060-1