MYCO Precise Master Karışımı

Giriş

VisionArray® MYCO Chip 1.0 VisionArray® Analysis Package ile birlikte Mycobacterium, Mycobacteroides, Mycolicibacillus, Mycolicibacter ve Mycolicibacterium cinslerinin ve de klinik öneme sahip mikobakteri türlerinin VisionArray® MYCO Primer Kit 1.0 ya da VisionArray® MYCO PreCise Master Mix yardımıyla üretilmiş PCR ürünlerinin kalitatif olarak tespit edilmesinde ve tanımlanmasında kullanılmak içindir.
Mikobakteri cinsleri 140’tan fazla tür içerir ve bunlar da tanıda ve tedavide kolaylık sağlamak amacıyla üç kategori halinde gruplanmıştır: M. tuberculosis complex (MTC), M. leprae ve tüberküloz-olmayan mikobakteriler (NTM).
Mycobacterium türlerinin büyük çoğunluğu NTM grubundadır ve farklı çevrelerde bulunabilir. Bu bakterilerin birçoğu insanlarda yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara neden olur ve son yıllarda NTM’ler ile ilişkili mortalite ve morbidite oranları tüm dünyada özellikle de bağışıklığı zayıf hastalarda artmıştır. NTM’lerin tedavisi her tür için spesifiktir ve bu yüzden mevcut türler arasında ayrım yapılması son derece önemlidir. Güvenilir ve hızlı moleküler tanı uygun tedavinin temelidir ve VisionArray® MYCO Chip 1.0 da bunu sağlamaktadır.

h3>Çipin Tanımı

VisionArray® MYCO Chip 1.0 klinik öneme sahip birçok mikobakteri türünü tespit etmek için tasarlanmıştır. Çip üzerinde tüm yakalama sekansları ve pozitif kontrol iki kopya, kılavuz noktalar üç kopya halinde bulunur. Sinyaller çip üzerinde koyu mavi alanlar şeklinde görünür. VisionArray® Analyzer yazılımı ile sonuçların değerlendirmesi otomatik olarak yapılır.Katalog No Ürün Test Sayısı
VA-0001-10 VisionArray HPV Chip 1.0 10
VA-0001-50 VisionArray HPV Chip 1.0 50
1CE IVD only available in certain countries. All other countries research use only! Please contact your local dealer for more information.

VisionArray ® MYCO Chips

VisionArray ® MYCO Chip 1.0

VisionArray MYCO PreCise Master Mix, ITS’yi yükseltmek için kullanıma hazır bir PCR Master Mix’dir ve M. tuberculosis kompleksi durumunda, VisionArray MYCO Chip tarafından tespit edilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mikobakteriyel genomların IS6110 bölgesi. VisionArray MYCO PreCise Master Mix, VisionArray MYCO Primer Mix 1.0, dNTP / dUTP Çözeltisi, VisionArray PreCise Taq DNA Polimeraz, PCR-Tampon, MgCl2 ve VisionArray Urasil-DNA Glikosilazı içerir. PCR sırasında, mikobakteriyel genomların ITS ve IS6110 bölgesinin spesifik bölümleri biyotinile edilecektir. Amplifiye edilmiş sekansların hibridizasyonu ve tespiti daha sonra VisionArray Tespit Kiti ve VisionArray MYCO Chip kullanılarak gerçekleştirilir.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı
ES-0008-50 50

VisionArray ® MYCO Chips

VisionArray ® PreCise Taq DNA Polymerase

VisionArray PreCise Taq DNA Polimeraz, çok çeşitli DNA fragmanlarının spesifik amplifikasyonu için kullanılması amaçlanan yüksek kaliteli, ısıya dayanıklı bir Taq polimerazdır. Enzim sıcak başlatma özelliklerine sahiptir, yanlış pozitifleri azaltır, düşük seviyeli hedef sekansları güçlendirir ve çeşitli şablonların amplifikasyonunu destekler. Ayrıca, başarılı Mycobacterium genotiplemesi için gerekli olan VisionArray MYCO Primer Kit 1.0’ın VisionArray Uracil-DNA Glikosilaz ile kombinasyon halinde kullanılmasıdır. Amplifiye edilmiş sekansların hibridizasyonu ve tespiti daha sonra VisionArray Tespit Kiti ve VisionArray MYCO Chip 1.0 kullanılarak gerçekleştirilir.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı
VE-0001-100 100

VisionArray ® MYCO Chips

VisionArray ® Uracil-DNA Glycosylase

VisionArray Urasil-DNA Glikosilaz, önceki reaksiyonlardan kaynaklanan bulaşma kontaminasyonlarını önlemek için kullanılması amaçlanan E. coli türevi bir glikosilazdır. Bu, PCR sırasında dTTP’lerin yerine dUTP’lerin ikame edilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu nedenle PCR amplikon, ilk DNA şeridinden “ayırt edilebilir”. PCR karışımının alkali koşullar altında (ilk denatürasyon adımı sırasında) yüksek sıcaklıklarda UDG enzimi ile inkübe edilmesi, kontamine U-DNA’yı numuneden çıkaracak ve böylece yanlış pozitif sonuçlardan kaçınacaktır.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı
VE-0002-100 100

VisionArray ® MYCO Chips

Tespit Kiti

VisionArray Tespit Kiti, VisionArray MYCO Primer Kit 1.0, VisionArray PreCise Taq DNA Polimeraz, VisionArray Urasil-DNA Glikozilaz ve ilgili VisionArray MYCO Chip ile üretilen spesifik DNA sekanslarının kalitatif tespiti için tasarlanmıştır. VisionArray Tespit Kiti, VisionArray MYCO Chip üzerindeki PCR ürünlerinin basit ve hızlı hibridizasyonu ve tespiti için gerekli tüm reaktifleri içerir.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Test Sayısı Kullanım Amacı 1
VK-0003-50 50

table class="table table-borderless"> Katalog No Ürün E-4051-1 Mini Slide Centrifug

VisionArray ® Analiz Paketleri

VisionArray ® Analiz Paketi MultiScan

VisionArray Analiz Paketi MultiScan, tek bir çalışmada altı adede kadar VisionArray Çipinin basit bir görselleştirilmesini ve hızlı analizini temsil eder. VisionArray Analyzer Yazılımı MultiScan böylece HPV ve MYCO’ya özgü Çipleri aynı anda analiz edebilir. Taramadan rapora geçmek yalnızca birkaç dakika sürer.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Kullanım Amacı 1
E-4070-1

VisionArray ® Analiz Paketleri

VisionArray ® Analiz Paketi SingleScan

VisionArray Analiz Paketi SingleScan, VisionArray Chip verilerinin basit bir görselleştirmesini ve hızlı bir analizini temsil eder. Bir çipin analizi ve sonuçların raporu sadece birkaç dakika içinde elde edilebilir.

Sipariş Bilgileri

Katalog No Kullanım Amacı 1
E-4060-1