Nano NextGen CelBloking™ Kit

Nano NextGen CelBloking Kit™, özel laboratuvar donanımına ihtiyaç duyulmayan kolay ve hızlı bir protokol ile hücre yoğunluğu düşük olan örneklerden bile 20 adet yüksek verimli formalin-fikse (ya da istenen başka bir fiksatif ile) hücre bloğu hazırlanmasında kullanılır.

Nano ünitelerde kuyuları olan önceden hazırlanmış şekilde özel bir jel disk bulunur ve kesit alması sırasında teknisyene yardımcı olan bir AV belirteci dahil edilmiştir.

Paket içeriği:

  • Paket #1: 20 adet Nano ünite (20 adet hücre bloğu için)
  • Paket #2: 20 adet hücre bloğu için yardımcı malzemeler (20 doku kaseti, 20 transfer pipeti, 40 doku süngeri, en az 20 tane doku örtüsü içeren 1 zarf)

Micro NextGen CelBloking™ Kit

Micro NextGen CelBloking™ Kit, kolay ve hızlı bir protokol ile 20 adet yüksek verimli formalin-fikse hücre bloğu hazırlanmasında kullanılır. Mikro birimler yalnızca örneğin hücre yoğunluğu çok yüksek olduğu zaman kullanılmalıdır. Bu yoğunluk, konsantre edilmiş 1 ml örneğin %50’sinden fazlasının doku sedimenti olması olarak tanımlanır.

Mikro ünitelerde kuyuları olan önceden hazırlanmış özel bir sünger disk bulunur ve kesit alması sırasında teknisyene yardımcı olan bir AV belirteci dahil edilmiştir.

Paket içeriği:

  • Paket #1: 20 adet Mikro ünite (20 adet hücre bloğu için) – Her ünitede kuyuları olan, önceden hazırlanmış sünger diskler ve kesit alması sırasında teknisyene yardımcı olan AV belirteci bulunur.
  • Paket #2: 20 adet hücre bloğu için yardımcı malzemeler (20 doku kaseti, 20 transfer pipeti, 40 doku süngeri, en az 20 tane doku örtüsü içeren 1 zarf) – Düzgün sonuçlar alınmasını sağlamak için bu malzemeler standardize edilmiştir.)

Trial Kit Nano NextGen CelBloking™

Nano NextGen CelBloking™ Kit’in deneme versiyonu özel laboratuvar donanımına ihtiyaç duyulmayan kolay ve hızlı bir protokol ile hücre yoğunluğu düşük olan örneklerden bile, iki adet yüksek verimli formalin-fikse (ya da istenen başka bir fiksatif ile) hücre bloğu hazırlanmasında kullanılır.

Santrifüj sırasında ikinci ünite denge sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.

Paket içeriği:

  • 2 adet Nano ünite
  • Yardımcı malzemeler (2 doku kaseti, 2 transfer pipeti, 4 doku süngeri, en az 5 tane doku örtüsü içeren 2 zarf)

Combo Kit – NextGen CelBloking™

Combo kitimiz ile hem Nano hem de Micro NextGen CelBloking™ünitelerini birlikte deneyebilirsiniz.

  • Nano NextGen CelBloking Kit™, özel laboratuvar donanımına ihtiyaç duyulmayan kolay ve hızlı bir protokol ile hücre yoğunluğu düşük olan örneklerden bile 20 adet yüksek verimli formalin-fikse (ya da istenen başka bir fiksatif ile) hücre bloğu hazırlanmasında kullanılır.
  • Micro NextGen CelBloking™ Kit, kolay ve hızlı bir protokol ile 20 adet yüksek verimli formalin-fikse hücre bloğu hazırlanmasında kullanılır. Mikro birimler yalnızca örneğin hücre yoğunluğu çok yüksek olduğu zaman kullanılmalıdır. Bu yoğunluk, konsantre edilmiş 1 ml örneğin %50’sinden fazlasının doku sedimenti olması olarak tanımlanır.

Paket içeriği:

  • Paket #1: 10 adet Nano ve 10 adet Mikro ünite
  • Paket #2: 20 adet hücre bloğu için yardımcı malzemeler (20 doku kaseti, 20 transfer pipeti, 40 doku süngeri, en az 20 tane doku örtüsü içeren 1 zarf) – Düzgün sonuçlar alınmasını sağlamak için bu malzemeler standardize edilmiştir.

Isotonic Medium S™ Isotonic Medium S™, hücrelerin bozulmasını önleyen protein, mikrobiyolojik üremeyi önleyen koruyucu içeren bir izotonik solüsyondur. İİA yıkamaları / fırça materyalleri dahil olmak üzere fikse edilmemiş örneklerden taze hücrelerin toplanmasında kullanılır Saklama Koşulları: Reaktiflerin kuru olarak bulunduğu tüp serin ve kuru bir yerde saklanabilir. Yanında gelen dilüent ile kullanmadan 6 saat önce sulandırılarak hazırlanmalıdır. Yeniden sulandırılarak hazırlanmış Isotonic Medium STM 2-8°C arasında saklandığında 1 hafta içinde kullanılabilir. Isotonic Medium S içine alınan fikse edilmemiş taze örnekler 2-8°C arasında saklanmalı ve 24 saat içinde işlenmelidir.

BloodLyz™

BloodLyz™, yoğun miktarda kan içeren, fikse edilmemiş taze örneklerde (zengin kan içeriği olan seröz efüzyonlar ve İİA yıkamaları / fırça materyalleri gibi) kırmızı kan hücrelerinin liz edilmesinde kullanılan bir reaktiftir.

Kullanım Şekli: Kullanmadan önce 9 ml distile su ile seyreltin.

Saklama Koşulları: Sulandırılmamış konsantre reaktif tüpleri serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.