FORMALDEHİT VE KSİLEN DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ

Çalışanlarınızın tehlikeli kimyasallara ne kadar maruz kaldığının ölçümünü yapabilirsiniz. Ölçüm sonucunda çıkan rapor sonuçları Sağlık Bakanlığını belirlemiş olduğu 2014/5 no’ lu genelgesinde belirtilen referans aralığında değil ise çalışma ortamınızdaki formaldehit ve ksilen buharı maruzu yetini azaltacak önlemeleri hızla alınmalı ve ölçümler tekrarlatılmalıdır.

Analizler, üretici firmamız Assay Technology firmamızın Kaliforniya’ daki  AIHA LAP ve LLC tarafından akredite edilen laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Analiz sonuçlarının OSHA/NIOSH gereksinimlerini karşılamaktadır.

Rapor sonuçlarını cep telefonun uygulamalarından QR kod ya da şifre girerek direk ölçüm raporları sistem üzerinden indirilebilmelidir.

Rutin işlerinizi engellemeden ayrıca herhangi bir uzmanına gerek kalmadan size teslim edilen yaka kartı kutusu içerisinden çıkan numune bilgi formuna kişisel verilerinizi doldurarak ölçüme başlayabilirsiniz. Numune bilgi formunda ölçüm için başlama ve bitiş sürenizi ve hangi konumda olduğunuz doğru bir şekilde doldurmalı ve yine paketin içerinde çıkan bilgiler doğrultusunda paketi en kısa süre içerisinde şirkete ulaştırmalısınız. Şirkete ulaştırdığınız kartların ölçüm sonuçları 2 hafta içerisinde tarafınıza teslim edilecektir.

Sipariş Bilgisi:

3.AST.X571AT                      Formaldehit Düzey (Yaka) Ölçüm Kartı

3.AST.X566-1AT                   Ksilen Düzey (Yaka) Ölçüm Kartı

 

Sağlık Bakanlığı Genelgesi

Teknik Şartname

GENEL ŞARTLAR

 • 1. Ölçüm metodu; Formaldehit ve Ksilen için ayrı ayrı Yaka Kartı Ölçümü şeklinde olmalıdır.
 • 2. Teklif ile birlikte, özel olarak kimyasal düzey ölçüm kartlarının analizinin yapılacağı akredite onaylı laboratuvarın sertifikası da sunulacaktır. Bu belgeyi teklif ile birlikte göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 3. Teklif ile birlikte, sonuçların akredite onaylı laboratuvarın serverlarında yayınlandığına ve bu belgelere kurum yetkilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile ulaşıldığına dair belge gönderilecektir. Bu belgeyi göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 4. Teklif ile birlikte, kimyasal düzey ölçümü analiz sonuçlarına yasal süreler içerinde analizi yapan firmanın web adresi üzerinden ulaşılacağına dair noter onaylı belge teklifle birlikte sunulmalıdır. Bu belgeyi teklif ile birlikte göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 5. Teklif edilen kimyasal düzey ölçüm kartlarının özellikleri aşağıda belirtilen teknik şartnameye uygun olmalıdır.

A. FORMALDEHİT DÜZEYİ ORTAM ÖLÇÜM KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • 1. Formaldehit düzeyi ölçüm kartı; kullanan kişinin gün içerisinde laboratuvarda maruz kaldığı ya da yaptığı iş sırasında o işe özgü maruz kaldığı formaldehit düzeyinin ölçümünde kullanılmalıdır. 2. Ölçüm kartı ile Sağlık Bakanlığı’nın talep ettiği solunum düzeyinde 15 dk’lık kısa süreli maruziyet limiti (STEL) veya 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) hesaplanabilmelidir.
 • 3. Havadaki formaldehit molekülleri yaka kartından difüze olmalı ve ölçüm kartının içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır. Formaldehit dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir. 4. Verilen teklif, her bir ölçüm kartını, analiz için ölçüm kartlarının alınmasını, ilgili analiz laboratuvarına gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir.
 • 5. Ölçüm kartını analiz eden firmanın AIHA LAP ve LLC tarafından akredite olduğuna dair bilgi ve laboratuvar akreditasyon numarası rapor üzerinde yer almalıdır.
 • 6. Analiz sonuçları TÜRKÇE olmalı ve analizi yapan akredite laboratuvarın web sitesinden TÜRKÇE analiz sonucuna kullanıcılara verilen şifre ile doğrudan ulaşılabilmelidir.
 • 7. Analiz raporu analizi yapan yurtdışı firma tarafından doğrudan TÜRKÇE olarak hazırlanmalıdır. Limiti aşmayan analiz sonuçları “UYGUN SONUÇ” olarak, limiti aşan sonuçlar “YÜKSEK SONUÇ” (kırmızı renkle belirtilmeli) olarak raporda belirtilmelidir.
 • 8. Ölçüm kartları tek kullanımlık olmalıdır. Kullanıcı tarafından doldurulan tüm bilgi formları Türkçe olmalıdır.
 • 9. Ürünler hava almayacak şekilde kilitli, orijinal ambalajında teslim edilecektir. 10. Yurtdışına kargo gönderim belgesi, ürünler analiz edildikten sonra raporlarla birlikte kuruma teslim edilmelidir. Bu belgeyi sunmayan firmaların analiz sonuçları kabul edilmeyecek, faturaları işleme alınmayacaktır.
 • 11. Yaka kartları, orijinal ambalajında oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir, özel koşullarda muhafaza gerektiren ürünler kabul edilmeyecektir.
 • 12. Analizi yapan firmanın AIHA LAP ve LLC tarafından akredite olduğuna dair noter onaylı belge teklifle birlikte sunulmalıdır. Ölçüm sonuçlarının doğruluğu açısından bu belgeyi sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 13. Yaka kartları ve analiz sonuçlarının OSHA/NIOSH gereksinimlerini karşıladıklarına dair akredite laboratuvar tarafından sunulan noter onaylı belge teklifle birlikte sunulmalıdır. Ölçüm sonuçlarının doğruluğu açısından bu belgeyi sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 14. Yaka kartı analiz sonuçlarına yasal süreler içinde analizi yapan firmanın web adresi üzerinden ulaşılacağına dair noter onaylı belge teklifle birlikte sunulmalıdır. Bunu sağlayamayacak olan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 15. Rapor sonuçlarını cep telefonun uygulamalarından QR kod ya da şifre girerek direk ölçüm raporları sistem üzerinden indirilebilmelidir.

B. KSİLEN DÜZEYİ ORTAM ÖLÇÜM KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 • 1. Ksilen düzeyi ölçüm kartı; kullanan kişinin gün içerisinde laboratuvarda maruz kaldığı ya da yaptığı iş sırasında o işe özgü maruz kaldığı ksilen düzeyinin ölçümünde kullanılmalıdır.
 • 2. Ölçüm kartı ile Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği koşullara uygun olarak 15 dk’lık kısa süreli maruziyet limiti (STEL) veya 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalaması (TWA) hesaplanabilmelidir.
 • 3. Havadaki ksilen molekülleri ölçüm kartından difüze olmalı ve ölçüm kartının içindeki kimyasal ile etkileşime girme prensibi ile çalışmalıdır. Ksilen dışında hiçbir kimyasal ile etkileşmemelidir.
 • 4. Verilen teklif, her bir ölçüm kartını, analiz için ölçüm kartlarının alınmasını, ilgili analiz laboratuvarına gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret talep edilmemelidir.
 • 5. Ölçüm kartını analiz eden firmanın AIHA LAP ve LLC tarafından akredite olduğuna dair bilgi ve laboratuvar akreditasyon numarası rapor üzerinde yer almalıdır.
 • 6. Analiz sonuçları TÜRKÇE olmalı ve analizi yapan akredite laboratuvarın web sitesinden TÜRKÇE analiz sonucuna kullanıcılara verilen şifre ile doğrudan ulaşılabilmelidir.
 • 7. Analiz raporu analizi yapan yurtdışı firma tarafından doğrudan TÜRKÇE olarak hazırlanmalıdır. Raporda limit değerler belirtilmeli. Limiti aşmayan analiz sonuçları “UYGUN SONUÇ” olarak, limiti aşan sonuçlar “YÜKSEK SONUÇ” (kırmızı renkle belirtilmeli) olarak raporda belirtilmelidir.
 • 8. Ölçüm kartları tek kullanımlık olmalıdır. Kullanıcı tarafından doldurulan tüm bilgi formları Türkçe olmalıdır.
 • 9. Ürünler hava almayacak şekilde kilitli, orijinal ambalajında teslim edilecektir.
 • 10. Yurtdışına kargo gönderim belgesi, ürünler analiz edildikten sonra raporlarla birlikte kuruma teslim edilmelidir. Bu belgeyi sunmayan firmaların analiz sonuçları kabul edilmeyecek, faturaları işleme alınmayacaktır.
 • 11. Yaka kartları, orijinal ambalajında oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir, özel koşullarda muhafaza gerektiren ürünler kabul edilmeyecektir.
 • 12. Analizi yapan firmanın AIHA LAP ve LLC tarafından akredite olduğuna dair noter onaylı belge teklifle birlikte sunulmalıdır. Ölçüm sonuçlarının doğruluğu açısından bu belgeyi sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 13. Yaka kartları ve analiz sonuçlarının OSHA/NIOSH gereksinimlerini karşıladıklarına dair akredite laboratuvar tarafından sunulan noter onaylı belge teklifle birlikte sunulmalıdır. Ölçüm sonuçlarının doğruluğu açısından bu belgeyi sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 14. Yaka kartı analiz sonuçlarına yasal süreler içinde analizi yapan firmanın web adresi üzerinden ulaşılacağına dair noter onaylı belge teklifle birlikte sunulmalıdır. Bunu sağlayamayacak olan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 15. Rapor sonuçlarını cep telefonun uygulamalarından QR kod ya da şifre girerek direk ölçüm raporları sistem üzerinden indirilebilmelidir.
FORMALDEHİT VE KSİLEN DÜZEYİ ORTAM ÖLÇÜM KARTI TEKNİK ŞARTMAMESİ