FlexISH®

Genel Bilgi

FlexISH® ürünleri kromozomal bozuklukların çeşitli örneklerde Floresan in situ Hibridizasyon (FISH) ile tespit edlimesi için tasarlanmıştır. FlexISH® ürünleri kişisel ihtiyaçlarınıza göre hibridizasyon süresini değiştirerek 1 günlük (2 saat hübridizasyon) veya 2 günlük (gece boyu hibridizasyon) protokoller arasında seçim yapma esnekliği sunar!

FlexISH® FISH uygulamalarınıza esneklik kazandırır

  • FlexISH® zaman ve laboratuvar yönetimi bakımından esnekliğinizi en yüksek seviyeye çıkarır. Hibridizasyon süresi 2 saat ile gece boyu arasında değiştirilebilir.
  • 37°C hibridizasyon sıcaklığı ile FlexISH® protokolü patoloji laboratuvarlarının rutin iş akışına tamamen uygundur.
  • Yakın zamanlı bir karşılaştırma çalışmasında gece boyu ve kısa hibridizasyon süreleri FlexISH®, ZytoLight® ve PathVysion ERBB2 probları ile elde edilen FISH sonuçları arasında mükemmel korelasyon gösterdi1.
  • Kısa hibridizasyon süresi performansı, örnek kalitesini veya tanı sonucunu etkilemez 1.

Yöntemin Tanımı ve FlexISH® Florokromları

ZytoLight® sisteminde doğrudan işaretli FISH probları kullanılır. Problar floresan mikroskobunda uygun filtre setleri kullanılarak görüntülenir. Mikroskobun lambasından çıkan tam-spektrumlu ışık, uyarıcı (exiter) filtre sayesinde spesifik olarak probun floroforunu uyarmak için tanımlanan dalga boyuna indirgenir. Bu ışık bir dikronik aynadan örneğin üzerine yansıtılır. Florofor, aynadan geçen daha uzun dalga boylu ışık yayar. Son olarak, bir bariyer filtre yayılan ışığı önceden tanımlanmış görüntülenebilir bir dalga boyuna indirger.

FISH analizlerini esas olarak iki faktör etkiler:

  • FISH problarının florokromları
  • Uygun filtre setleri

Uygun filtre setleri hakkında net bilgi almak için lütfen yerel dağıtıcınız ile iletişime geçiniz.

FlexISH® Kitleri – Elverişli Çözümler

Tüm FlexISH® FISH probları

  • FFPE örneklerde FISH analizleri için FlexISH-Doku Uygulama Kiti (Z-2182-5/-20) İle birlikte kullanılabilir.

Flexish Kromozom List

FlexISH® ALK/ROS1 DistinguISH TM Probe
FlexISH® BCL2/BCL6 DistinguISH Probe
FlexISH® ALK/ROS1 DistinguISH TM Probe
FlexISH® MYC/IGH TriCheck TM Probe
FlexISH® RET/KIF5B TriCheck TM Probe
FlexISH® MYC/IGH TriCheck TM Probe
FlexISH® ERBB2/CEN 17 Dual Color Probe
FlexISH® BCL2/BCL6 DistinguISH Probe

Meme Kanseri

FlexISH® ERBB2/CEN 17 Dual Color Probe
Z-2166-50/-200

Gastrointestinal Kanser

FlexISH® ERBB2/CEN 17 Dual Color Probe
Z-2166-50/-200

Akciğer Kanseri

FlexISH® ERBB2/CEN 17 Dual Color Probe
Z-2166-50/-200
FlexISH® RET/KIF5B TriCheck TM Probe
Z-2269-50/-200

Hodgkin Olmayan Lenfoma, diğer

FlexISH® BCL2/BCL6 DistinguISH TM Probe
Z-2283-50/-200
FlexISH® MYC/IGH TriCheck TM Probe
Z-2293-50

Flexish Gen Dizini

A

FlexISH® ALK/ROS1 DistinguISH TM Probe

Z-2203-50/-200

B

FlexISH® BCL2/BCL6 DistinguISH TM Probe

Z-2283-50/-200

E

FlexISH® BCL2/BCL6 DistinguISH TM Probe

Z-2283-50/-200

I

FlexISH® MYC/IGH TriCheck TM Probe

Z-2293-50

K

FlexISH® RET/KIF5B TriCheck TM Probe

Z-2269-50/-200

M

FlexISH® MYC/IGH TriCheck TM Probe

Z-2293-50

R

FlexISH® ALK/ROS1 DistinguISH TM Probe

Z-2203-50/-200
FlexISH® RET/KIF5B TriCheck TM Probe

Z-2269-50/-200

FlexISH® Problarının Tespiti için FlexISH® Uygulama Kitleri

FlexISH® -Tissue Implementation Kit
Z-2182-5/-20
FlexISH® FISH-Cytology Implementation Kit
Z-2099-20

FlexISH® Ön İşlem Reaktifleri

Pepsin Solution
ES-0001-4/-8/-50/-1000
Cytology Pepsin Solution
ES-0002-4/-50
Heat Pretreatment Solution Citric
PT-0001-1000
Formaldehyde Dilution Buffer Set
PT-0006-100

FlexISH® Yıkama Tamponları ve Yardımcı Reaktifler

ZyBlack TM Quenching Solution
BS-0002-8
DAPI/DuraTect TM -Solution
MT-0007-0.8
DAPI/DuraTect TM -Solution (ultra)
MT-0008-0.8
Cytology Stringency Wash Buffer SSC
WB-0007-500
Cytology Wash Buffer SSC
WB-0008-500
5x F lexISH® Wash Buffer
WB-0010-500