Micromedic, yenilikçi IVD kanser tanı ürünlerinin ve çözümlerinin geliştirilmesinde ve ticarileştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Portföyünde, erken kanser tespiti ve kişiselleştirilmiş tıp için gen ekspresyonu, biyobelirteç ve histokimyasal analizleri içeren en son teknolojileri içerir. Micromedic, gerçek karşılanmamış ihtiyaçlara pratik cevaplar veren çoklu kanser teşhis uygulamaları için özel teşhis çözümleri sunar.

grassy-service

grassy-service

grassy-service

Kolay Yorumlama

Mesane Eken Teşhis Tanı Kiti

Normal ve malin hücreler arasında morfoloji ile birlikte renk ayrımı sağlayan idrar-bazlı sitokimyasa boyası

  • Kolay Tamamen yeniden üretilebilir
  • Hızlı 20 dakikalık boyama protokolü
  • Güvenilir Tüm tümör derecelerinde valide edilmiş yüksek doğruluk
  • Uygun maliyetli Standart laboratuvar iş akışı

Mesane kanserinin tespiti ve izlenmesi için sitopatologların beklediği non-invazif çözüm Klinik Faydaları

  • Tekrarlayan ve de-novo kanser tespitinde artış
  • Yetersiz sitoloji sonuçlarında azalma
  • Yüksek-dereceli (HG) ve düşük-dereceli (LG) tümörlerin erken tespiti
  • Hem MIBC hem de NMIBC için uygun
  • Düz lezyonların tespitinde artış
Test Duyarlılık % Özgüllük %
CellDetect® 92 80
Sitoloji 46 93

Almanya (n=66, 2018)

Test Duyarlılık % Özgüllük %
CellDetect® 100 81
Sitoloji 50 98

Johns Hopkins Medicine, ABD (n=62, 2018)

Test Duyarlılık % Özgüllük %
CellDetect® 100 85
Sitoloji 43 96

Greater Boston Urology, ABD (n=63, 2018)

Test Duyarlılık % Özgüllük %
CellDetect® 84 83
Sitoloji 50 89

Birden çok merkez, İsrail (n=217, 2015)

TOPLAM PERFORMANS

Duyarlılık %92, Özgüllük %83, NPV %99